ซองไปรษณีย์พลาสติก เกรด A

ซองไม่มีจ่าหน้า ขาว A+

รูปซองไม่มีจ่าหน้า ขาว A+แพ็ค 50 ใบแพ็ค 100 ใบแพ็ค 500 ใบแพ็ค 1000 ใบ
S 20 X 30+4 cm801406501200
M 25 X 35+4 cm1001808501600
L 28 X 42+4 cm12022010502000
XL 32 X 42+4 cm15028013502600
XXL 38 X 52+4 cm18034016503200
2XXL 45 X 60 cm
3XXL 50 X 70 cm
4XXL 60 X 80 cm
ซองมีจ่าหน้า ขาว A+
รูปซองมีจ่าหน้า ขาว A+แพ็ค 50 ใบแพ็ค 100 ใบแพ็ค 500 ใบแพ็ค 1000 ใบ
S 20 X 30+4 cm901607501400
M 25 X 35+4 cm1102009501800
L 28 X 42+4 cm13024011502200
XL 32 X 42+4 cm16030014502800
XXL 38 X 52+4 cm20038018503600