ทำความรู้จักกับ “KYC” และ “KYM” ในธุรกรรมทางการเงิน

ทำความรู้จักกับ “KYC” และ “KYM” ในธุรกรรมทางการเงิน
1) “KYC (Know Your Customer)” คือ “กระบวนการทำความรู้จักลูกค้า” โดยเป็นมาตรการที่ใช้ในการทำความรู้จัก และพิสูจน์ตัวตนลูกค้าว่าเป็นบุคคลนั้นจริง เพื่อป้องกันการทุจริตจากการปลอมแปลงหรือใช้ข้อมูลอื่นในการทำธุรกรรมทางการเงิน รวมถึงเป็นมาตรการในการป้องกันปราบปรามการฟอกเงินและการต่อต้านการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย (AML/CFT)

โดย “KYC” จะเห็นได้ในการทำความรู้จักลูกค้าสำหรับการเปิดบัญชีเงินฝากของสถาบันการเงิน ซึ่งถือเป็นธุรกรรมสำคัญ และเป็นจุดเริ่มต้นที่ให้ลูกค้าเข้าใช้บริการทางการเงินในระบบของสถาบันการเงิน ซึ่งบางครั้งมิจฉาชีพก็เอาไปใช้เป็นช่องทางในการฟอกเงิน นั่นก็อาจทำให้เป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อลูกค้าเจ้าของข้อมูล และระบบของสถาบันการเงินเองได้ ทั้งนี้ ทาง ธปท.ได้ให้ความสำคัญและกำหนดหลักเกณฑ์การทำความรู้จักลูกค้า 2 ขั้นตอน คือ

  1. การระบุตัวตนหรือการแสดงตนของลูกค้า (Identification) และ
  2. การพิสูจน์ตัวตนลูกค้า (Verification) เพื่อให้สถาบันการเงินมีกระบวนการทำความรู้จักลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ
KYM คือ

ประโยชน์ของ “KYC”

ทำธุรกรรมทางการเงินอย่างปลอดภัย เชื่อถือได้ ป้องกันการแอบอ้างสวมรอยของมิจฉาชีพ
สะดวก เพราะยืนยันตัวตนเพื่อเปิดบัญชีจากแอปพลิเคชันได้
2) “KYM (Know Your Merchant)” คือ “ทำความรู้จักร้านค้า” นอกจากการยืนยันตัวตนสำหรับลูกค้าผู้บริโภคที่ต้องใช้งาน “KYC” แล้ว ก็ยังต้องมีการยืนยันตัวตนสำหรับในส่วนของร้านค้าผู้ประกอบธุรกิจชำระเงินที่ให้บริการด้วยเช่นกัน เรียกว่า “KYM” เพื่อรู้จักและยืนยันตัวตนของร้านค้าที่ให้บริการครั้งแรก

ร้านแบบไหนต้องลงทะเบียน

ประโยชน์ของ “KYM”
มั่นใจในร้านค้าว่าทีอยู่จริง ลดโอกาสการถูกฉ้อโกง หรือมีช่องทางที่ติดตามเจ้าของร้านได้
มีช่องทางชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ที่ปลอดภัย น่าเชื่อถือ ป้องกันการถูกทุกจริตและฟอกเงินจากร้านค้า
ขั้นตอนการทำ “KYM” (อ้างอิงตามหลักเกณฑ์ของ ปปง.) ก็ไม่ยุ่งยากค่ะ ง่ายนิดเดียว เพื่อความปลอดภัย ทำตามดังนี้เลยค่ะ
เตรียมข้อมูลเจ้าของร้าน เช่น ชื่อ-สกุล ที่อยู่ เลขบัตรประชาชน
ข้อมูลและหลักฐานการประกอบกิจการร้านค้า เช่น ประเภทสินค้าและบริการในทะเบียนพาณิชย์

บทความ checkraka.com

ทำไมค้อง KYM
KYC
KYC