ตารางอบรม

📍 อบรมระบบการใช้งานขนส่ง Paypoint 26 เวลา 13.00-14.00
เข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/jyu-sngb-bjg

📍 อบรม SABUYSPEED (สำหรับบริการเสริม)
เข้าอบรมได้ที่ 👉 https://meet.google.com/jck-bemx-xyr?pli=