อุปกรณ์เปิดร้านไปรษณีย์

Xprinter XP420B USB

อุปกรณ์เปิดร้านไปรษณีย์
กระดาษใบเสร็จ กระดาษความร้อน เกรดดีที่สุด คมชัดเข้มพิเศษ และ กระดาษสติ๊กเกอร์บาร์โค้ด ใบปะหน้า สติ๊กเกอร์ความร้อนพิมพ์ฉลาก